PROIECTARE

 • Pod peste valea Rea (pârâul Galaţi) din cartierul Galaţi, municipiul Făgăraş, judeţul Braşov.

  S-a realizat proiectarea unui pod nou pe amplasamentul celui vechi, impreuna cu regularizarea albiei in zonă (recalibrarea cursului albiei şi consolidarea malurilor acesteia). Podul s-a prevazut cu structură din beton armat (culeele, placa de suprabetonare şi zidurile de dirijare), beton prefabricat (grinzile de rezistenţă) şi beton asfaltic (îmbrăcămintea de uzură).

  Studiu de Fezabilitate septembrie 2008.
  Beneficiar: municipiul Fagaras, judetul Brasov

 • Parcări auto pe Bulevardul Unirii din municipiul Făgăraş, judeţul Braşov.

  S-au prevăzut un număr de aproximativ 200 de locuri de parcare pe ambele părţi ale drumului naţional DN1 care traversează municipiul, cu titulatura Bulevardul Unirii.
  Soluţia tehnică adoptată pentru sistemul rutier cuprinde suprastructura din beton de ciment, pe un substrat de nisip şi o fundaţie din balast; trotuare din beton pe fundaţie din balast; separate prin borduri carosabile din beton.
  Apele pluviale sunt dirijate la guri de scurgere existente şi descarcate în reţeaua de canalizare a municipiului.

  Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic - decembrie 2008 – finantat de la bugetul local.
  Beneficiar: municipiul Fagaras, judetul Brasov

 • Studiu global de evaluare a zonelor de amplasare a parcajelor

  Proiectul a presupus identificarea zonelor potenţiale pentru amplasarea unui număr total de aproximativ 8.000 de locuri de parcare; evaluarea financiară a investiţiei şi cea administrativă a situaţiei juridice a terenurilor existente.

  Studiu de Prefezabilitate - martie 2009 – finantat de la bugetul local, gradual in functie de sumele disponibile.
  Beneficiar: municipiul Fagaras, judetul Brasov