PROIECTARE

 • Captarea apei din parâul Meziad pentru alimentarea cu apă a Comunei Remetea – judeţul Bihor.

  Debitul de exploatare 20 l/s, volum de beton 1.923 m3, volum de terasamente 33.300 m3, amenajare drum de acces, regularizare curs de apă, protecţie maluri şi îndiguiri pe 12,5 km.
  Beneficiar: Primăria Remetea.
  Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic şi Detalii de Execuţie -2003.
  Programul M.L.P.T.L. – „Sisteme de alimentare cu apa în zonele rurale”;

 • Subtraversările râurilor Uz, Trotuş, Tazlău şi Tazlău Sărat cu conducta de aducţiune Dn 1000 mm (Poiana Uzului – Bacău) pentru alimentarea cu apă a municipiului Bacău

  Protecţia malurilor s-a făcut cu gabioane (umplute cu piatră brută) aşezate pe saltele, de asemenea din gabioane, protecţia propiuzisă fiind fixată la capete cu traverse de încastrare în maluri (tot din gabioane), pe lungimea totală de 1350 m şi cu pereu din piatră brută aşezate pe un strat filtrant şi sprijinit la bază pe un masiv din anrocamente de minim 150 kg/bucată, în lungime totală de 400 m. Pereul este fixat la capete prin traverse din din anrocamente mari intrate în maluri pe minimum 10 m. Subtraversarea râului Trotuş s-a prevăzut cu foraj orizontal dirijat pe 345 m, subtraversările râurilor Uz, Tazlăul Sărat şi Tazlău se execută în săpătură deshisă pe lungimi de 109 m, 303 m respectiv 203 m.

  Proiect „2002/RO/16/P/PE/018 – Technical assistance, supervision during implementation and publicity of ISPA contracts în BACAU”.
  Beneficiar: Regia Autonomă de Gospodărie Comunală Bacău.

 • Lucrări de consolidare, pe pârâul Otăsău, în zona „Mânăstirii Dintr-un Lemn”.

  Se referă la refacerea digului mal drept în zona din preajma prizei de apă pentru moara Mânăstirii prin ramforsarea suprafeţei aflate în contact direct cu apa printr-un pereu din moloane, având coada de 40 cm, aşezate manual pe unstrat suport de 20 cm grosime, din balast, şi fixate prin batere cu ciocanul de pavaj, sprijinit la limita inferioară pe un masiv din anrocamente mari (2,5 – 5,0 KN/buc), îngropat sub talvegul pârâului.

  Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic 2006.
  Finanţat prin HG nr. 986 din 02/08/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în perioada septembrie 2005-iunie 2006.
  Beneficiar A.N. „Apele Române” Direcţia Apelor OLT - Râmnicu Vâlcea.