PROIECTARE

 • Reabilitare, retehnologizare şi extindere sistem de alimentare cu apa, sistem de canalizare şi statie de epurare în municipiul Făgăraş. Valoare de investitie 33,039 milioane euro, numarul total de locuitori beneficiari 55.946. Sistemul de alimentare cu apa cuprinde: doua fire de aductiune Iasi şi Pojorta, captare 58 puturi debitand 152 l/s, aductiuni Dn 300 mm în lungime totala de 7.000 m, capacitate totala de inmagazinare 7.400 m3 (7 rezervoare de 1.000 m3 + 2 rezervoare de 100 m3 şi 300 m3), 2 statii de clorizare, reteaua de distributie în lungime totala de 86,5 km, 600 de hidranti, bransamentele refacute şi contorizate. Reteaua de canalizare s-a extins la 91 km cuprinde 4 colectare (colectoarele I şi II existente şi colectoarele III şi IV proiectate). S-a prevazut realizarea unei statii noi, moderne cu o capacitate de 103 l/s (Qu zi max). Ambele sisteme sunt complet automatizate (sistem SCADA) toate procesele  sunt dirijate din dispeceratul central situat în incinta S.C. APA SERV SA - beneficiarul de folosinta. Studiu de Fezabilitate decembrie 2004.

  Reconditionarea statiei de epurare ape uzate, Proiect Tehnic - august 2006 - finanţat prin Programul Administraţiei Fondului pentru Mediu.

  Extinderea şi modernizarea sistemului de canalizare menajeră în teritoriul periurban al municipiului Făgăraş, zona Galaţi
  Proiect Tehnic - octombrie 2006, finanţat prin Programul de dezvoltare a infrastructurii în spaţiul rural instituit prin Ordonanţa de Guvern nr.7/01.2006.

  Infiintare reţea de canalizare în cartierul Vlad Tepeş şi reţea de canalizare în cartierul Veteranilor, municipiul Făgăraş, judeţul Brasov
  Proiect Tehnic - septembrie 2007, propuse spre finantare prin Programul Operational Structural de Mediu.

  Infiintare retea de canalizare a apelor uzate menajere pe strazile Parcului, Salcamului si Iazul Morii, municipiul Fagaras, judetul Brasov
  Proiect Tehnic - mai 2008 - propuse spre finantare din bugetele locale (Consiliul Local si Consiliul Judetean).

  Extindere infrastructura utilitati publice in parcul industrial Fagaras, municipiul Fagaras, judetul Brasov
  Proiect Tehnic - noiembrie 2008 - finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013 - „Axa prioritara 4 – reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati".

  Înfiinţare reţea de canalizare a apelor pluviale şi refacere reţea de alimentare cu apă în zona Galaţi, municipiul Fagaras, judetul Brasov
  Proiect Tehnic - aprilie 2009 - propuse spre finantare din bugetele locale (Consiliul Local si Consiliul Judetean).