CERCETARE
  • studii de zonare privind inundabilitatea teritoriului şi lucrări de apărare;

  • studii hidrogeologic pentru depozite de şlam radioactiv;

  • studii pentru reţeaua hidrogeologică naţională;

  • studiu pentru combaterea excesului de umiditate;

  • studiu pentru realizarea modelului unui aparat de aerare a apei râurilor fără consum de energie în exploatare;

  • studiu pilot pentru combaterea sărăturării solurilor prin metoda drenajului vertical;

  • studiu pilot pentru optimizarea colectarii şi transportului deseurilor solide urbane.