PROIECTARE

 • Cămin cultural cu sală multifuncţională

   Cuprinde: parter – birou director, bibliotecă şi sală de şedinţe, etaj – restaurant/sală de spectacol + dependinţe (bucătărie, grupuri sanitare, vestiar), mansardă – spaţiu tehnic (centrală termică),  amenajare peisageră a incintei, amenajare alee acces, taluzare şi terasare.

  Valoare de investiţie: 297.000 Euro.
  Beneficiar: Primăria comunei Chiojdeni – judeţul Vrancea.
  Studiu de Fezabilitate 2006.

 • Gradiniţă şi şcoală

  Clădiri cu regim parter, cu suprafeţele construite de 164 m2, respectiv 174 m2, care asigura toate facilităţile necesare procesului de învăţământ la standardele naţionale şi cele impuse de Uniunea Europeană.

  Beneficiar: Primăria comunei Chiojdeni – judeţul Vrancea.
  Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic - 2007.