PROIECTARE

 • Pod din beton pentru traversarea râului Cosău

  Pod pentru traversarea şi asigurarea accesului cu mijloace auto la staţia de tratare, amplasata peste rau. Deschiderea de 16,00 m, tablierul alcătuit din 5 grinzi cu corzi aderente din beton precomprimat, dimensionate pentru clasa E de incarcare.

  Studiu de Fezabilitate 2001, Proiect Tehnic şi Detalii de Execuţie –2002. Programul M.L.P.T.L. – „Sisteme de alimentare cu apa în zonele rurale”;
  Beneficiar: Primăriile Călineşti, Budeşti şi Giuleşti.


 • Modernizare străzi comunale în satele Tomşani, Magula şi Loloiasca, comuna Tomşani.

  Lungimea totală a celor 5 străzi 3,235 km, terasamente 5.000 m3, infrastructura (fundaţie din balast şi balast stabilizat cu ciment) 9.500 m3, binder şi mixtură asfaltică 2050 t, beton asfaltic 20.310 m2.

  Studiu de Fezabilitate 2003, finantat prin programul “Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii Rurale”. 
  Beneficiar: Primaria Tomşani.

 • Modernizare drum comunal DC 75 în comuna Călineşti, satul Văleni – Podgoria

  Pe o lungime de 1,788 km terasamente 2.864 m3, infrastructura (fundaţie din balast şi balast stabilizat cu ciment) - 2.950 m3, strat de legătură ABPS 31 - 1050 t, strat de uzură BAPC 16 - 8.430 m2. Sistemul rutier adoptat prezintă o structură cu mixturi asfaltice aşternută peste zestrea existenta, de împietruire. S-a prevazut colectare şi evacuarea apelor pluviale prin sanţuri şi rigole carosabile dreptunghiulare şi necarosabile pereate, sau neprotejate.

  Proiect Tehnic 2006.
  Beneficiar: Primăria comunei Călineşti - judetul Argeş.