PROIECTARE

 • Staţia de epurare a apelor uzate – Linia nămolului – Constanţa Sud.

  Vectorizarea planşelor existente.

  Proiectant General: VA TECH WABAG Viena
  Beneficiar: Regia Autonomă Judeţeană de Apă Constanţa / 2000 - 2001;

 • Extindere sistem de alimentare cu apă potabilă în comuna Puchenii Mari.

  Debitul de exploatare 30,5 l/s, captare din subteran 3 puţuri 60 m, 85 m şi 190 m, aducţiune 125 m (15 m - De 100 mm PN6, 100 m - De 160 mm PN6 şi 10 m - De 200 mm), rezervor 1.000 m3 şi reabilitare rezervor 200 m3, staţie de clorare cu clor gazos, staţie de pompare booster 2+1 pompe, reţea distribuţie 28,27 km PEID Dn 63-280 mm PE 100 şi PN6.

  Finanţat prin Programul SAPARD – Măsura 2.1 “Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii Rurale”.
  Studiu de Fezabilitate 2003. Studiu de Fezabilitate 2006.
  Beneficiar: Primaria Puchenii Mari.

 • Sistem de alimentare cu apă potabilă a comunei Dumitreşti, satele: Trestia, Siminoc, Motnău, Dumitreştii de Sus, Blidari, Dumitreşti Reşedinţă, Biceştii de Sus şi Găloieşti, judeţul Vrancea.

  Debitul de exploatare 7 l/s, captare de suprafaţă cu priză tiroleză, aducţiune apă brută 2,3 km PEID Dn 140 Pn 4, rezervor 2×100 m3, aducţiune apă tratată 7,1 km PEID Dn 110 Pn 6, echipament monobloc de tratare a apei 6-10 kw/380V, 2 grupuri de pompare, reţea distribuţie 2,6 + 3,0 km PEID Dn 140 Pn 10, amenajare drum de acces 7,5 km, regularizări cursuri de apă inclusiv zona confluenţei, protecţie maluri, stabilizare versanţi şi îndiguiri pe 8,2 km.

  Finanţat prin Programul SAPARD – Măsura 2.1 “Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii Rurale”.
  Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de Exucţie şi Asistenţă Tehnică 2003 - 2004.

 •