PROIECTARE

 • Reabilitare, retehnologizare şi extindere sistem de alimentare cu apa, sistem de canalizare şi statie de epurare în oraşul Întorsura Buzăului.

  Valoare de investiţie 9,79 milioane euro, numărul total de locuitori beneficiari 14.000. Sistemul de alimentare cu apa cuprinde: doua fronturi de captare 12 puturi debitand 47,5 l/s, aductiuni Dn 110 ÷ 215 mm în lungime totala de 1.220 m, capacitate totala de inmagazinare 2.080 m3 (2 rezervoare de 1.000 m3 + 1 rezervor de 80 m3), amenajare râu Buzău în zona traversării conductei de aducţiune pe 2,3 km, statie de clorizare, reteaua de distributie în lungime totala de 27,4 km, 190 de hidranti, bransamentele refacute şi contorizate. Reteaua de canalizare s-a extins la 25 km cuprinde un colector principal.
  S-a prevazut retehnologizarea statiei vechi pe principii moderne cu o capacitate de 25 l/s (Qu zi max). Ambele sisteme sunt complet automatizate (sistem SCADA) toate procesele  sunt dirijate din dispeceratul central situat în incinta societăţii orăşeneşti de servicii edilitare.

  Refacere reţea de alimentare cu apă potabilă în zona blocurilor (tronson 1 şi 2) si refacere reţea de canalizare ape uzate menajere în zona blocurilor (tronson 1 şi 2) din oraşul Întorsura Buzăului, judeţul Covasna, Proiect Tehnic – aprilie 2006 finantat prin efort bugetar propiu de catre Consiliul Local.

  Dezvoltarea infrastructurii rurale în satul Brădet, sat aparţinător oraşului Întorsura Buzăului, Studiu de Fezabilitate - iulie 2006, depus pentru finanţare prin Programul de dezvoltare a infrastructurii în spaţiul rural instituit prin Ordonanţa de Guvern nr.7/01.2006.
  Studiu de Fezabilitate aprilie 2005.

 • Extindere sistem de alimentare cu apa în comuna Călineşti, satele Urlucea, Cîrstieni, Valea Corbului, Văleni şi Ciocăneşti, judeţul Argeş.

  Valoare de investiţie 2,25 milioane euro, numărul total de locuitori beneficiari 7.500. Sistemul este constiutit din două linii separate, fiecare include: sursă proprie de apă provenită dintr-un foraj de adâncime, staţie de clorizare, rezervor de compensare, aducţiune, reţea de distribuţie a apei la cosumatori. Ambele sisteme sunt complet automatizate (sistem SCADA) toate procesele  sunt dirijate din dispeceratul central.
  Studiu de Fezabilitate septembrie 2005.