• studii de zonare privind inundabilitatea teritoriului şi lucrări de apărare;
  • studii hidrogeologic pentru depozite de şlam radioactiv;
  • studii pentru reţeaua hidrogeologică naţională;
  • studiu pentru combaterea excesului de umiditate;
  • studiu pentru realizarea modelului unui aparat de aerare a apei râurilor fără consum de energie în exploatare;
  • studiu pilot pentru combaterea sărăturării solurilor prin metoda drenajului vertical;
  • studiu pilot pentru optimizarea colectarii şi transportului deseurilor solide urbane.