• Pod din beton pentru traversarea râului Cosău

  Pod pentru traversarea şi asigurarea accesului cu mijloace auto la staţia de tratare, amplasata peste rau. Deschiderea de 16,00 m, tablierul alcătuit din 5 grinzi cu corzi aderente din beton precomprimat, dimensionate pentru clasa E de incarcare.

  Studiu de Fezabilitate 2001, Proiect Tehnic şi Detalii de Execuţie –2002. Programul M.L.P.T.L. – „Sisteme de alimentare cu apa în zonele rurale”;
  Beneficiar: Primăriile Călineşti, Budeşti şi Giuleşti.

 • Modernizare străzi comunale în satele Tomşani, Magula şi Loloiasca, comuna Tomşani.

  Lungimea totală a celor 5 străzi 3,235 km, terasamente 5.000 m3, infrastructura (fundaţie din balast şi balast stabilizat cu ciment) 9.500 m3, binder şi mixtură asfaltică 2050 t, beton asfaltic 20.310 m2.

  Studiu de Fezabilitate 2003, finantat prin programul “Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii Rurale”.
  Beneficiar: Primaria Tomşani.

 • Modernizare drum comunal DC 75 în comuna Călineşti, satul Văleni – Podgoria

  Pe o lungime de 1,788 km terasamente 2.864 m3, infrastructura (fundaţie din balast şi balast stabilizat cu ciment) – 2.950 m3, strat de legătură ABPS 31 – 1050 t, strat de uzură BAPC 16 – 8.430 m2. Sistemul rutier adoptat prezintă o structură cu mixturi asfaltice aşternută peste zestrea existenta, de împietruire. S-a prevazut colectare şi evacuarea apelor pluviale prin sanţuri şi rigole carosabile dreptunghiulare şi necarosabile pereate, sau neprotejate.

  Proiect Tehnic 2006.
  Beneficiar: Primăria comunei Călineşti – judetul Argeş.

 • Pod peste valea Rea (pârâul Galaţi) din cartierul Galaţi, municipiul Făgăraş, judeţul Braşov.

  S-a realizat proiectarea unui pod nou pe amplasamentul celui vechi, impreuna cu regularizarea albiei in zonă (recalibrarea cursului albiei şi consolidarea malurilor acesteia). Podul s-a prevazut cu structură din beton armat (culeele, placa de suprabetonare şi zidurile de dirijare), beton prefabricat (grinzile de rezistenţă) şi beton asfaltic (îmbrăcămintea de uzură).

  Studiu de Fezabilitate septembrie 2008.
  Beneficiar: municipiul Fagaras, judetul Brasov

 • Parcări auto pe Bulevardul Unirii din municipiul Făgăraş, judeţul Braşov.

  S-au prevăzut un număr de aproximativ 200 de locuri de parcare pe ambele părţi ale drumului naţional DN1 care traversează municipiul, cu titulatura Bulevardul Unirii.
  Soluţia tehnică adoptată pentru sistemul rutier cuprinde suprastructura din beton de ciment, pe un substrat de nisip şi o fundaţie din balast; trotuare din beton pe fundaţie din balast; separate prin borduri carosabile din beton.
  Apele pluviale sunt dirijate la guri de scurgere existente şi descarcate în reţeaua de canalizare a municipiului.

  Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic – decembrie 2008 – finantat de la bugetul local.
  Beneficiar: municipiul Fagaras, judetul Brasov

 • Studiu global de evaluare a zonelor de amplasare a parcajelor

  Proiectul a presupus identificarea zonelor potenţiale pentru amplasarea unui număr total de aproximativ 8.000 de locuri de parcare; evaluarea financiară a investiţiei şi cea administrativă a situaţiei juridice a terenurilor existente.

  Studiu de Prefezabilitate – martie 2009 – finantat de la bugetul local, gradual in functie de sumele disponibile.
  Beneficiar: municipiul Fagaras, judetul Brasov