Master C. A. Design SRL, este certificat pentru elaborarea de studii, proiecte, executie, consultanta in domeniul gospodaririi apelor si documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor, din  iulie 2001.

Certificarea acestei calitati a fost facuta de catre Comisia Guvernamentala din cadrul Ministerului Mediului si a fost innoita permanent.

Master C. A. Design SRL, este membru A R A de la infiintarea firmei, avand legaturi frecvente cu aceasta asociatie profesionala care isi desfasoara activitatea la nivel national, inclusiv colaborari la revista ROMAQUA editata de catre Asociatia Romana a Apei.

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A APEI (A.R.A.) este o asociaţie autonomă, patronală şi profesională, neguvernamentală şi nonprofit, de interes comunitar şi detine personalitate juridică dobândită pe baza prevederilor legale cum ar fi Legea patronatelor nr. 356/10 iulie 2001 si Ordonanţa cu privire la asociaţii şi fundaţii nr. 26/30 ianuarie 2000.