S.C. CertRom este un organism privat de certificare romanesc, care a obtinut de la data infiintarii societatii din anul 2000, din partea organismului national de acreditare RENAR, acreditarea serviciilor de certificare pe domeniile:

1.Sisteme de Management al Calitatii

  • Acreditat RENAR, certificat de acreditare, nr. MC 025;
  • Acreditat SINCERT, certificat de acreditare, nr. 095A

2.Sisteme de Management de Mediu

  • Acreditat RENAR, certificat de acreditare, nr. MM 050;
  • Acreditat SINCERT, certificat de acreditare, nr. 036D;

3.Sisteme de Management HACCP – in curs de reacreditare

4.Certificarea conformitatii produselor – in curs de reacreditare

Pe linia acreditarii internationale CertRom este acreditat de organismul national din Italia – Sincert, pentru certificarea SMC in conformitate cu SR EN ISO 9001:2001, avand certificat de acreditare nr. 095 A.

De asemenea CertRom este un organism recunoscut pentru evaluarea conformitatii produselor pentru constructii din domeniul reglementat – certificat de recunoastere Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 18 / 14.07.2005 pentru sistemele de atestare a conformitatii “1”, “1+” si nr. 20 / 22.09.2005 pentru sistemele de atestare a conformitatii “2”, “2+” fiind recunoscuti de catre Ministerul Economiei si Comertului din Romania cu nr. 27 si inregistrat la Bruxelles cu nr. 1831 pe Directiva Europeana 89 / 106 / EEC.

Pana in prezent CertRom a certificat peste 1500 de societati din Romania si din cadrul UE.
In procesul de certificare CertRom utilizeaza auditori competenti pe Sisteme de Management, cu experienta recunoscuta pe plan national si international, inregistrati IRCA.

Prezentarea generala a certificarii SM

Pentru organizarea si desfasurarea activitatilor legate de certificare CertRom are in vedere cuprinderea urmatoarelor audituri :
-audit de certificare initiala efectuat in doua etape ;
-audituri de supraveghere din  primul si al doilea an ;
-audit de recertificare din cel de-al treilea an, efectuat inainte de expirarea certificarii, ciclul fiind de trei ani cu incepere de la data certificarii.

Detalii privind procesul de certificare a Sistemelor de Management ale clientilor sunt descrise in Regulamentul,cod: RC-01 “Regulament pentru certificarea, supravegherea si recertificarea Sistemelor de Management”.