• Staţia de epurare a apelor uzate – Linia nămolului – Constanţa Sud.Vectorizarea planşelor existente.Proiectant General: VA TECH WABAG Viena
   Beneficiar: Regia Autonomă Judeţeană de Apă Constanţa / 2000 – 2001;
  • Extindere sistem de alimentare cu apă potabilă în comuna Puchenii Mari.Debitul de exploatare 30,5 l/s, captare din subteran 3 puţuri 60 m, 85 m şi 190 m, aducţiune 125 m (15 m – De 100 mm PN6, 100 m – De 160 mm PN6 şi 10 m – De 200 mm), rezervor 1.000 m3 şi reabilitare rezervor 200 m3, staţie de clorare cu clor gazos, staţie de pompare booster 2+1 pompe, reţea distribuţie 28,27 km PEID Dn 63-280 mm PE 100 şi PN6.Finanţat prin Programul SAPARD – Măsura 2.1 “Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii Rurale”.

   Studiu de Fezabilitate 2003. Studiu de Fezabilitate 2006.

   Beneficiar: Primaria Puchenii Mari.

  • Sistem de alimentare cu apă potabilă a comunei Dumitreşti, satele: Trestia, Siminoc, Motnău, Dumitreştii de Sus, Blidari, Dumitreşti Reşedinţă, Biceştii de Sus şi Găloieşti, judeţul Vrancea.Debitul de exploatare 7 l/s, captare de suprafaţă cu priză tiroleză, aducţiune apă brută 2,3 km PEID Dn 140 Pn 4, rezervor 2×100 m3, aducţiune apă tratată 7,1 km PEID Dn 110 Pn 6, echipament monobloc de tratare a apei 6-10 kw/380V, 2 grupuri de pompare, reţea distribuţie 2,6 + 3,0 km PEID Dn 140 Pn 10, amenajare drum de acces 7,5 km, regularizări cursuri de apă inclusiv zona confluenţei, protecţie maluri, stabilizare versanţi şi îndiguiri pe 8,2 km.Finanţat prin Programul SAPARD – Măsura 2.1 “Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii Rurale”.

   Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de Exucţie şi Asistenţă Tehnică 2003 – 2004.

  • Reabilitare, retehnologizare şi extindere sistem de alimentare cu apa, sistem de canalizare şi statie de epurare în municipiul Făgăraş. Valoare de investitie 33,039 milioane euro, numarul total de locuitori beneficiari 55.946. Sistemul de alimentare cu apa cuprinde: doua fire de aductiune Iasi şi Pojorta, captare 58 puturi debitand 152 l/s, aductiuni Dn 300 mm în lungime totala de 7.000 m, capacitate totala de inmagazinare 7.400 m3 (7 rezervoare de 1.000 m3 + 2 rezervoare de 100 m3 şi 300 m3), 2 statii de clorizare, reteaua de distributie în lungime totala de 86,5 km, 600 de hidranti, bransamentele refacute şi contorizate.

   Reteaua de canalizare s-a extins la 91 km cuprinde 4 colectare (colectoarele I şi II existente şi colectoarele III şi IV proiectate). S-a prevazut realizarea unei statii noi, moderne cu o capacitate de 103 l/s (Qu zi max). Ambele sisteme sunt complet automatizate (sistem SCADA) toate procesele  sunt dirijate din dispeceratul central situat în incinta S.C. APA SERV SA – beneficiarul de folosinta. Studiu de Fezabilitate decembrie 2004.

   Reconditionarea statiei de epurare ape uzate, Proiect Tehnic – august 2006 – finanţat prin Programul Administraţiei Fondului pentru Mediu.Extinderea şi modernizarea sistemului de canalizare menajeră în teritoriul periurban al municipiului Făgăraş, zona GalaţiProiect Tehnic – octombrie 2006, finanţat prin Programul de dezvoltare a infrastructurii în spaţiul rural instituit prin Ordonanţa de Guvern nr.7/01.2006.Infiintare reţea de canalizare în cartierul Vlad Tepeş şi reţea de canalizare în cartierul Veteranilor, municipiul Făgăraş, judeţul Brasov
   Proiect Tehnic – septembrie 2007, propuse spre finantare prin Programul Operational Structural de Mediu.Infiintare retea de canalizare a apelor uzate menajere pe strazile Parcului, Salcamului si Iazul Morii, municipiul Fagaras, judetul Brasov
   Proiect Tehnic – mai 2008 – propuse spre finantare din bugetele locale (Consiliul Local si Consiliul Judetean).

   Extindere infrastructura utilitati publice in parcul industrial Fagaras, municipiul Fagaras, judetul Brasov
   Proiect Tehnic – noiembrie 2008 – finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013 – „Axa prioritara 4 – reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati”.

   Înfiinţare reţea de canalizare a apelor pluviale şi refacere reţea de alimentare cu apă în zona Galaţi, municipiul Fagaras, judetul Brasov
   Proiect Tehnic – aprilie 2009 – propuse spre finantare din bugetele locale (Consiliul Local si Consiliul Judetean).

  • Reabilitare, retehnologizare şi extindere sistem de alimentare cu apa, sistem de canalizare şi statie de epurare în oraşul Întorsura Buzăului.Valoare de investiţie 9,79 milioane euro, numărul total de locuitori beneficiari 14.000. Sistemul de alimentare cu apa cuprinde: doua fronturi de captare 12 puturi debitand 47,5 l/s, aductiuni Dn 110 ÷ 215 mm în lungime totala de 1.220 m, capacitate totala de inmagazinare 2.080 m3 (2 rezervoare de 1.000 m3 + 1 rezervor de 80 m3), amenajare râu Buzău în zona traversării conductei de aducţiune pe 2,3 km, statie de clorizare, reteaua de distributie în lungime totala de 27,4 km, 190 de hidranti, bransamentele refacute şi contorizate. Reteaua de canalizare s-a extins la 25 km cuprinde un colector principal.
   S-a prevazut retehnologizarea statiei vechi pe principii moderne cu o capacitate de 25 l/s (Qu zi max). Ambele sisteme sunt complet automatizate (sistem SCADA) toate procesele  sunt dirijate din dispeceratul central situat în incinta societăţii orăşeneşti de servicii edilitare.Refacere reţea de alimentare cu apă potabilă în zona blocurilor (tronson 1 şi 2) si refacere reţea de canalizare ape uzate menajere în zona blocurilor (tronson 1 şi 2) din oraşul Întorsura Buzăului, judeţul Covasna, Proiect Tehnic – aprilie 2006 finantat prin efort bugetar propiu de catre Consiliul Local.Dezvoltarea infrastructurii rurale în satul Brădet, sat aparţinător oraşului Întorsura Buzăului, Studiu de Fezabilitate – iulie 2006, depus pentru finanţare prin Programul de dezvoltare a infrastructurii în spaţiul rural instituit prin Ordonanţa de Guvern nr.7/01.2006.
   Studiu de Fezabilitate aprilie 2005.
  • Extindere sistem de alimentare cu apa în comuna Călineşti, satele Urlucea, Cîrstieni, Valea Corbului, Văleni şi Ciocăneşti, judeţul Argeş.Valoare de investiţie 2,25 milioane euro, numărul total de locuitori beneficiari 7.500. Sistemul este constiutit din două linii separate, fiecare include: sursă proprie de apă provenită dintr-un foraj de adâncime, staţie de clorizare, rezervor de compensare, aducţiune, reţea de distribuţie a apei la cosumatori. Ambele sisteme sunt complet automatizate (sistem SCADA) toate procesele  sunt dirijate din dispeceratul central.

   Studiu de Fezabilitate septembrie 2005.
  • Sistem de alimentare cu apă potabilă a comunei Chiojdeni, satele: Tulburea, Luncile, Chiojdeni, Podurile si Maracini, judeţul Vrancea.Debitul de exploatare 3,2 l/s, captare de suprafaţă cu priză tiroleză, aducţiune apă brută 0,6 km PEID, statie de tratare echipata cu două unităţi containerizate pentru potabilizarea apei brute, cu capacitatea de prelucrare de 12 m3/h, rezervor tampon RT1, V=15 m3, din Polstif, în care se acumulează apa de la captare care este trimisa la echipamentul de tratare prin grupul de pompare G1; rezervor tampon RT2, de acelaşi gabarit cu RT1, pentru stocarea apei potabile folosit ca bazin de aspiraţie pentru grupul de pompare G2.Grupul G2 trimite apa tratata, prin aducţiunea apă tratată pe 1,2 km PEID pana la rezervoarele de inmagazinare 3×50 m3; reţea distribuţie 4,5 km din PEID; amenajare drum de acces; regularizare curs de apă; protecţie maluri; stabilizare versanţi şi îndiguiri pe 1,4 km.Studiu de Fezabilitate iulie 2006 – depus pentru finanţare prin Programul de dezvoltare a infrastructurii în spaţiul rural instituit prin Ordonanţa de Guvern nr.7/01.2006.
   A fost depusă Cerere de Finanţare pentru obţinerea fondurilor de investiţie prin MASURA 322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatierea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale”.

  • Sistem de alimentare cu apă potabilă a comunei Tortomanu, satul Dropia, judeţul Constanţa.Debitul de exploatare 0,7 l/s, captare din puţ forat de min. 35 m adancime.Dezinfectarea apei se face prin intermediul unui dozator de solutie hipoclorit de sodiu care injecteaza apa in conducta de aductiune la rezervorul de inmagazinare de 50 m3. O pompa cu debitul de 0,7 l/s realizeaza presiunea necesara pe reţeaua de  distribuţie 3,5 km din PEID. Amenajare drum de acces si sistematizare incinta gospodarie de apa.Studiu de Fezabilitate octombrie 2007.
  • Sisteme de alimentare cu apă potabilă a comunei Mihail Kogalniceanu, satele Piatra si Palazu Mic, judeţul Constanţa.Captarea apei pentru localitatea Piatra consta din amenajarea pesterii amplasata in zona cuprinsa intre poalele dealului Piatra si lacul Tasaul. Captarea apei pentru localitatea Palazu Mic se realizeaza printr-un put forat, cu adancimea de cca 50 m, amplasat in zona carierei Siturman.Conductele de aductiune apa bruta sunt de PEID avand pentru localitatea Piatra un diametru DN 110 mm si o lungime de cca 400 m, iar pentru localitatea Palazu Mic, un diametru DN 60 mm si o lungime de cca 3.200 m. Rezervoarele  de apa, cu o capacitate de 300 mc pentru Piatra si 150 mc pentru Palazu Mic. Lungimea retelei de distributie a apei, din  localitatea Piatra este de cca 9.450 m  iar cea a localitatii Palazu Mic, este de 5.825 mStudiu de Fezabilitate octombrie 2007 si Proiect Tehnic martie 2008.
  •  

   Infiinţare reţea de canalizare ape uzate, şi staţie de epurare în comuna Chiojdeni, satele Luncile, Tulburea şi Lojniţa – Etapa 1.Relieful pe care este  intemeiată localitatea fiind foarte variat s-au prevăzut 4 reţele de canalizare ape uzate menajere, în sistem divizor, separate, fiecare cu staţia sa de epurare. O staţie de epurare de 500 LE şi un debit de 75 mc/zi; una  pentru 100 LE, cu o capacitate de epurare  de 15 mc/zi; una pentru 150 LE, cu o capacitate de epurare de 22,5 mc/zi si una de 200 LE, cu o capacitate de epurare de 30 mc/zi.Lungimea totala a colectoarelor este de 5.810 ml, din care 2.670 ml sunt conducte PEID si 3.140 ml sunt PVC – KG, toate Dn250 mm. Studiu de fezabilitate iunie 2008. A fost depusă Cerere de Finanţare pentru obţinerea fondurilor de investiţie prin MASURA 322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatierea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale”.

  •  

   Infiintare retea publica de apa uzata menajera (retea de canalizare, inclusiv statii de pompare, statii de epurare) in satul Palazul Mic, comuna Mihail Kogalniceanu, judeţul Constanta.Retelele de canalizare au diametre de 250 -110 mm si lungimi de 20,00 m – 227,00 m, cu un total de 4.895,00 m. Se adauga colectoarele care aduna apele epurate si le conduc la emisar, avand diametrul de 110 mm si lungimea totala de 3.050 m. Microstatiile de epurare sunt in numar de 26 si au capacitati de 10 – 30 LE.Studiu de Fezabilitate – octombrie 2008. A fost depusă Cerere de Finanţare pentru obţinerea fondurilor de investiţie prin MASURA 322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatierea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale”.

  • Reabilitare, retehnologizare şi extindere sistem de alimentare cu apă în municipiul Adjud judeţul Vrancea.Valoare de investiţie 6,65 milioane euro, numărul total de locuitori beneficiari 18.450. Sistemul de alimentare cu apă cuprinde: două fronturi de captare cu 14 puţuri (11 active şi 3 în rezervă) debitand 55 l/s, aducţiuni Dn 150 ÷ 400 mm în lungime totală de 6.720 m.Capacitatea totală de înmagazinare 5.000 m3 (2 rezervoare de 1.500 m3 + 2 rezervoare de 1.000 m3). Staţie de clorizare. Reţeaua de distribuţie în lungime totală de 15,6 km, are diametre cuprinse între 90 şi 160 mm. Staţia de pompare echipată cu 2 electropompe pentru funcţionare normală cu un debit de 70 l/s si 2 electropompe pentru funcţionare la incendiu cu un debit de 20 l/s, este prevăzuta cu sistem de exploatare şi monitorizare automată (SCADA).

   Branşamentele sunt refăcute şi contorizate.Studiu de Fezabilitate noiembrie 2008 – finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013 – „Axa Prioritara 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor –  poli urbani de crestere. Dezvoltarea infrastructurii urbane”.