ISO 9001:2008 are in vedere o abordare bazata pe managementul proceselor organizatiei si, de aici, o structura mult mai logica, orientarea catre client si evaluarea satisfactiei acestuia, precum si angajamentul top managementului pentru o imbunatatire continua.

ISO 9001:2008, Sisteme de management al calitatii. Cerinte, este cea de-a patra editie a standardului, publicat pentru prima data in 1987, si care a devenit reperul mondial pentru furnizarea asigurarii  cu privire la abilitatea de a satisface cerintele referitoare la calitate si de a spori satisfactia clientilor in relatiile dintre clienti si furnizori.

ISO 9001:2008 nu contine cerinte noi fata de editia din 2000, pe care o inlocuieste. Acesta ofera clarificari ale cerintelor existente in ISO 9001:2000, bazate pe cei opt ani de experienta in implementarea standardului la nivel international si introduce modificari menite sa imbunatateasca compatibilitatea cu ISO 14001, standardul pentru sisteme de management de mediu.

Toate standardele ISO – peste 17400 in prezent – sunt periodic revizuite. O serie de factori concura pentru iesirea din actualitate a unui standard, printre care se numara: progresul tehnologic, metode si materiale noi, cerinte noi referitoare la calitate si siguranta sau aspecte legate de interpretare sau aplicare. Pentru a lua in considerare astfel de factori ºi pentru a asigura mentinerea la un nivel actual a standardelor, ISO are o regula care solicita revizuirea periodica a acestora si luarea unei decizii de confirmare, retragere sau revizuire a documentelor.

ISO/TC 176, comitetul responsabil pentru familia ISO 9000, reuneste experti din 80 de tari participante si 19 organizatii internationale sau regionale, plus alte comitete tehnice. Revizia ISO 9001 care a dat nastere editiei 2008 a fost realizata de subcomitetul SC 2 al ISO/TC 176.

Revizia a beneficiat de o serie de date de intrare, printre care: un studiu justificativ realizat în baza criteriilor Ghidului ISO 72:2001 – Linii directoare pentru justificarea si elaborarea de standarde pentru sisteme de management; feedback din procesele de interpretare ISO/TC 176; o analiza sistematica a ISO 9001:2000, realizata in decursul a doi ani in cadrul ISO/TC 176/SC2; un sondaj global realizat de ISO/TC 176/SC 2, precum si alte informatii din sondajele nationale.

Secretarul General al ISO Alan Bryden a comentat: „Standardul revizuit ISO 9001 rezulta dintr-un proces structurat, care ia in considerare necesitatile utilizatorilor si impacturile si beneficiile posibile ale reviziilor. Prin urmare, ISO 9001:2008 este produsul unei examinari riguroase, care confirma adecvarea pentru utilizarea ca reper international pentru managementul calitatii.”