• Captarea apei din pârâul Bistra pentru sistemul de alimentare cu apă Deda – Aluniş – Judeţul Mureş.

  Debitul de exploatare 40 l/s, volum de beton 2.650 m3, volum de terasamente 14.000 m3, regularizare curs de apă, protecţie maluri şi îndiguiri pe 4,3 km.

  Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic – 2001, Detalii de Execuţie – 2002,
  Programul M.L.P.T.L. – „Sisteme de alimentare cu apa în zonele rurale”;
  Beneficiar: Primăria Deda.

 • Captarea apei din râul Ţibles pentru alimentarea cu apă a Comunei Zagra – judeţul Bistriţa Năsăud.

  Debitul de exploatare 16 l/s, volum de beton 1.400 m3, volum de terasamente 16.500 m3, amenajare drum de acces 2,5 km, regularizare curs de apă, protecţie maluri şi îndiguiri pe 6,5 km.

  Studiu de Fezabilitate 2001, Proiect Tehnic şi Detalii de Execuţie – 2002.
  Programul M.L.P.T.L. – „Sisteme de alimentare cu apă în zonele rurale”;
  Beneficiar: Primăria Zagra.

 • Captarea apei din râul Cosău pentru alimentarea cu apă a Comunelor Călineşti, Bârsana şi Giuleşti – judeţul Maramureş.

  Debitul de exploatare 50 l/s, volum de beton 2.750 m3, volum de terasamente 17,500 m3, amenajare drum de acces 1,3 km, regularizări cursuri de apă inclusiv zona confluenţei, protecţie maluri şi îndiguiri pe 7,6 km.

  Studiu de Fezabilitate 2001, Proiect Tehnic şi Detalii de Execuţie –2002.
  Programul M.L.P.T.L. – „Sisteme de alimentare cu apa în zonele rurale”;
  Beneficiar: Primăriile Călineşti, Budeşti şi Giuleşti.

 • Captarea apei din parâul Meziad pentru alimentarea cu apă a Comunei Remetea – judeţul Bihor.

  Debitul de exploatare 20 l/s, volum de beton 1.923 m3, volum de terasamente 33.300 m3, amenajare drum de acces, regularizare curs de apă, protecţie maluri şi îndiguiri pe 12,5 km.
  Beneficiar: Primăria Remetea.
  Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic şi Detalii de Execuţie -2003.
  Programul M.L.P.T.L. – „Sisteme de alimentare cu apa în zonele rurale”;

 • Subtraversările râurilor Uz, Trotuş, Tazlău şi Tazlău Sărat cu conducta de aducţiune Dn 1000 mm (Poiana Uzului – Bacău) pentru alimentarea cu apă a municipiului Bacău

  Protecţia malurilor s-a făcut cu gabioane (umplute cu piatră brută) aşezate pe saltele, de asemenea din gabioane, protecţia propiuzisă fiind fixată la capete cu traverse de încastrare în maluri (tot din gabioane), pe lungimea totală de 1350 m şi cu pereu din piatră brută aşezate pe un strat filtrant şi sprijinit la bază pe un masiv din anrocamente de minim 150 kg/bucată, în lungime totală de 400 m. Pereul este fixat la capete prin traverse din din anrocamente mari intrate în maluri pe minimum 10 m. Subtraversarea râului Trotuş s-a prevăzut cu foraj orizontal dirijat pe 345 m, subtraversările râurilor Uz, Tazlăul Sărat şi Tazlău se execută în săpătură deshisă pe lungimi de 109 m, 303 m respectiv 203 m.

  Proiect „2002/RO/16/P/PE/018 – Technical assistance, supervision during implementation and publicity of ISPA contracts în BACAU”.
  Beneficiar: Regia Autonomă de Gospodărie Comunală Bacău.

 • Lucrări de consolidare, pe pârâul Otăsău, în zona „Mânăstirii Dintr-un Lemn”.

  Se referă la refacerea digului mal drept în zona din preajma prizei de apă pentru moara Mânăstirii prin ramforsarea suprafeţei aflate în contact direct cu apa printr-un pereu din moloane, având coada de 40 cm, aşezate manual pe unstrat suport de 20 cm grosime, din balast, şi fixate prin batere cu ciocanul de pavaj, sprijinit la limita inferioară pe un masiv din anrocamente mari (2,5 – 5,0 KN/buc), îngropat sub talvegul pârâului.

  Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic 2006.
  Finanţat prin HG nr. 986 din 02/08/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în perioada septembrie 2005-iunie 2006.
  Beneficiar A.N. „Apele Române” Direcţia Apelor OLT – Râmnicu Vâlcea.

 • Prag de fund pe râul olt la Feldioara, judeţul Braşov. Prevăzut pentru menţinerea fundului la cotele actuale şi lucrări de protecţie a malului drept.

  Amplasat la 600m aval de podul de şosea, realizat pe toată lăţimea albiei şi constituit din blocuri de piatră de 2,5 – 5,0 KN/buc, aşezate pe un strat din refuz de ciur de 30 cm grosime. Pragul de 5,00 m lăţime continuat spre aval de un strat, de 5,50 m lăţime, din anrocamente din piatră spartă de 1,0 – 1,5 KN/buc. În malul stâng, degradat, s-a încastrat pragul 5,00 m şi s-a făcut protecţia cu anrocamente zidite, pe 100 m în aval şi 200 m în amonte.

  Proiect Finanţat prin HG nr. 986 din 02/08/2006.
  Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic 2006.
  Beneficiar A.N. „Apele Române” Direcţia Apelor OLT – Râmnicu Vâlcea.

 • Regularizare pârâu Cungrea  pe sectorul Dobroteasa – Sâmbureşti, judeţul Olt

  Prin lucrările propuse (regularizare şi consolidări de maluri, tăieri de vegetaţie) se diminuează sau elimină pericolul inundării unor obiective şi a terenurilor agricole limitrofe. Lucrările propuse se desfăşoară în albia minoră a parâului Cungrea şi  zonele de protecţie  pe o lungime totală de 10 000 m.

  Beneficiar A.N. „Apele Române” Direcţia Apelor OLT – Râmnicu Vâlcea.
  Studiu de Fezabilitate 2006.

 • Regularizare paraul Dejeasca la Vitomiresti, judeţul Olt

  Lucrările propuse constau în regularizarea şi stabilizarea talvegului şi a malurilor  pe un tronson de circa 2 000 m pe raza satului Dejeşti, comuna Vitomirest. Albia are latimi variabile, de la 20 la 30 m, iar malurile au înălţimea cuprinsă între 1,0 – 3,0 m. Panta medie este de 1,7 %.

  Studiu de Fezabilitate 2006.
  Beneficiar A.N. „Apele Române” Direcţia Apelor OLT – Râmnicu Vâlcea.

 • Regularizare pârâu Trepteanca la Vitomiresti, judeţul Olt.

  Regularizarea şi consolidarea malurilor  pârâului Trepteanca pe un tronson de circa 3 000 m, pe raza localităţii Vitomireşti, satul Trepteanca. Albia are lăţimi variabile, de la 30 la 60 m, iar malurile au înălţimea cuprinsă între 0,5 – 1,0 m. Panta medie este de 1,0 %.

  Studiu de Fezabilitate 2006.
  Beneficiar A.N. „Apele Române” Direcţia Apelor OLT – Râmnicu Vâlcea.

 • Regularizare pârâu Otăsău pe sectorul Bărbăteşti – Frânceşti, judeţul Vâlcea.

  Lucrările propuse constau în recalibrare albie 2 km, protecţie de mal cu gabioane  pe 3,95 km, 8 praguri de consolidare a albiei, 0,7 km de dig pereat, 10 km regularizare în localităţile Bărbăteşti, Pietrari, Păuşeşti Otăsău, Frânceşti.

  Studiu de Fezabilitate 2006.
  Beneficiar A.N. „Apele Române” Direcţia Apelor OLT – Râmnicu Vâlcea.

 • Regularizare parau Salatrucel pe sectorul Berislavesti – Salatrucel, judeţul Vâlcea.

  Lucrările propuse constau în recalibrare albie pe 10 km, protecţie de mal cu gabioane  pe 1,98 km, dig cu pereat cu plăci din beton pe 0,8 km, dig de dirijare pe 0,7 m, un prag de consolidare a albiei.

  Studiu de Fezabilitate 2006.
  Beneficiar A.N. „Apele Române” Direcţia Apelor OLT – Râmnicu Vâlcea.

 • Consolidări maluri pârâu Iazul Morilor în localitatea Băbeni, judeţul Vâlcea.

  Lucrările propuse constau în realizarea unui canal betonat pe lungimea de 3 km pentru regularizarea albiei pârâului.

  Studiu de Fezabilitate 2006.
  Beneficiar A.N. „Apele Române” Direcţia Apelor OLT – Râmnicu Vâlcea.