• Studii de prefezabilitate şi fezabilitate;
 • Documentaţii de finantare pentru obtinerea fondurilor de investitii prin programe guvernamentale sau ale Comunitatii Europene;
 • Proiecte tehnice;
 • Caiete de sarcini;
 • Documentaţii cuprinzând detalii de execuţie;
 • Regulamente şi instrucţiuni de exploatare;
 • Asistenţă tehnică pe parcursul execuţiei;
 • Documentaţii pentru licitarea proiectării şi/sau execuţiei;
 • Documentaţii pentru obţinerea de avize;
 • Documentaţii pentru obţinerea autorizaţiilor de construcţii;
 • Documentaţii pentru întocmirea bilanţului de mediu;
 • Verificare de proiecte pentru exigenţele A1, A7, A11, B5, B9 şi D9;
 • Expertizarea de lucrări, inclusiv propunerea şi proiectarea de soluţii de reabilitare a acestora în exigenţele A7, B5, B9, D şi D9;
 • Agremente tehnice;
 • Management în construcţii;
 • Antreprenoriat pentru construcţii;
 • Analiza riscului de cedare a lucrarilor aflate în execuţie şi exploatare.