Construcţii hidrotehnice inclusiv captări din ape de suprafaţă şi din subteran;

Sisteme de alimentare cu apă (potabilă şi/sau industrială);

Sisteme de canalizare a apelor uzate şi/sau meteorice, inclusiv epurarea lor înaintea descărcării în emisari, guri de descărcare;

Drumuri şi platforme;

Sisteme integrate de gestionare a deseurilor;

Depozite ecologice controlate;

Poduri, ziduri de sprijin, supra/subtraversări;

Regularizări de râuri;

Amenajarea văilor torenţiale;

Îmbunătăţiri funciare;

Lucrări de protecţia mediului;

Reconstrucţia cursurilor de apă;

Construcţii civile, industriale şi agricole;

Arhitectură, urbanism, rezistenţă, instalaţii;

Reconversii funcţionale, renovări, consolidări;

Amenajări interioare şi peisagistice;

Servicii CAD.