Consultanta pentru finantarea proiectelor investitionale

Serviciile de consultanta puse la dispozitie de compania noastra cuprind in principal elaborarea/intocmirea actelor/documentatiilor necesare unei entitati beneficiare (Autoritate publica locala sau particulari) pentru obtinerea unei finantari si ulterior pentru derularea, in bune conditii, a proiectului/contractului de finantare.

Etapele parcurse in cadrul proiectelor de investitii sunt, in general, similare indifernt de sursa de finantare, intrucat in toate cazurile trebuie sa respecte legislatia nationala, iar aceasta tinde sa se ajusteze dupa cea europeana.

Astfel ca uneori chiar daca cererile de finantare si anexele acestora sunt specializate, principiile de intocmire si seturile generale de indicatori de performanta respecta aceleasi cerinte: fiabilitate, durabilitate, protectia sanatatii si a mediului in general, cautarea celei mai economice solutii atat d.p.d.v. investitional cat si in exploatare.

In cadrul companiei se realizeaza toate etapele desfasurate intr-un proces de realizare a investitiilor: analiza administrativa si economico-financiara a beneficiarului, identificarea solutiei optime de finantare pentru tipul de investitie dorit de acesta, cu conditiile cele mai favorabile de finantare; intocmirea cererii de finantare si a tuturor anexelor solicitate prin aceasta, precum si urmarirea stadiului cererii pana la obtinerea finantarii. Dupa obtinerea finantarii asiguram intocmirea documentatiilor necesare pentru solicitarea transelor de plata stabilite prin contract. Urmarirea echipelor de proiectare si executie in vederea indeplinirii indicatorilor tehnico-economici si a cerintelor asumate prin proiect si contract.

Consultanta tehnica de specialitate
Oferim servicii de verificare si expertizare cu verificatori si experti atestati pentru serviciile de specialitate mentionate in domeniul de activitate.