Acest standard cu privire la Sănătatea şi Securitatea Ocupaţională (OH SAS-Occupational Health and Safety Assessment Series) prezintă cerinţele unui sistem de management care permite unei organizaţii să-şi controleze riscurile legate de sănătatea şi securitatea ocupaţională şi să-şi îmbunătăţească performanţa managerială.
OHSAS oferă asistenţă pentru o varietate de aspecte: minimalizarea riscului pentru angajaţi şi alte persoane, îmbunătăţirea unui sistem existent de management OHSAS, demonstrarea preocupării sau creşterea siguranţei.
Sistemul OHSAS este aplicabil oricărei organizaţii care doreşte:

  • să stabilească un sistem de management OH&S (sănătate şi securitate ocupaţională) pentru a elimina sau minimiza riscurile pentru angajaţi şi alte părţi interesate care pot fi expuse la riscuri OH&S asociate cu activităţile sale;
  • să implementeze, să menţină şi să îmbunătăţească în mod continuu un sistem de management OH&S;
  • să se asigure de propria conformitate cu politica sa OH&S declarată;
  • să demonstreze această conformitate şi altora;
  • să obţină certificarea/înregistrarea sistemului său de management OH&S de către o organizaţie externă; sau
  • să realizeze o auto-determinare şi o declaraţie a conformităţii cu specificaţia OHSAS.

Se recomandă ca toate cerinţele din OHSAS să fie incluse in orice sistem de management OH&S. Gradul de extindere al aplicării depinde de factori precum politica OH&S a organizaţiei, natura activităţilor acesteia riscurile şi complexitatea operaţiilor sale.

Beneficiile implementării unui astfel de standard sunt:

  • îmbunătăţirea motivaţiei organizaţiei şi a acceptării privind sănătatea şi securitatea ocupaţională în interiorul organizaţiei;
  • Reducerea numărului de accidente datorită sistematizării tuturor activităţilor relevante pentru sănătatea şi securitatea ocupaţională;
  • Riscuri reduse în ceea ce priveşte sănătatea care conduc la reducerea costurilor;
  • Siguranţa juridică datorată rigurozităţii aplicării tuturor legilor şi reglementărilor legale;
  • Identificare şi motivare crescută a angajaţilor datorată implicării managementului în procesele OHSAS;
  • Imagine îmbunătăţită şi abilitate competitivă prin intermediul performanţei OHSAS susţinute şi documentate
  • Pierderi materiale reduse datorate accidentelor şi căderilor de producţie;
  • Costuri de asigurare reduse;
  • Oportunitatea de a avea un sistem de management integrat constând din calitate şi mediu cât şi din aspecte de sănătate şi securitate